Projekt logotypu dla inicjatywy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundacji Świętej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie „Ich Areopag Wiary”. Jest to cykl spotkań ze znanymi ludźmi poświęcony ich doświadczeniu dzielenia się wiarą. Chodzi, więc o świadectwo życia katolików świeckich (dziennikarzy, aktorów, sportowców, polityków, naukowców, działaczy społecznych).

areopag_logo_rgb_kontra

areopag_logo_rgb

 

 

areopag_wiz