Album o historii Parafii pw. NMP Królowej Polski w Podłężu

twarda oprawa, papier kredowy matowy i pergamin

projekt, skład i druk

Print

ad2

Print

ad4

ad5

ad6

ad7

ad8